Obowiązek informacyjny

Obowiązek informacyjny

1. Administratorem Państwa danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest PBSG SA, ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań,
NIP: 7831612258, zwana dalej „Spółką”.

2.     Spółka może przetwarzać dane, ponieważ:

a)  są one niezbędne do realizacji zawartej z Państwem umowy o przeprowadzenie szkolenia lub podjęcia działań w celu jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) tzn. celem dochodzenia ewentualnych roszczeń (którejkolwiek ze stron),

c)      wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania na wskazany adres mailowy lub numer telefonu informacji handlowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3.   Państwa dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowujemy przez okres niezbędny do jej realizacji.
W przypadku danych przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, okres ich przetwarzania jest ograniczony do czasu, w którym możliwe jest zgłoszenie ewentualnych roszczeń.
W przypadku gdy przetwarzanie odbywa się w oparciu o zgodę, Państwa dane osobowe będą przetwarzane maksymalnie do czasu jej cofnięcia.

4.    Dostęp do danych osobowych będzie przysługiwał upoważnionym pracownikom Spółki, a także dostawcom usług, z których korzysta Spółka (np. usługi informatyczne, księgowe, windykacyjne, prawne, podatkowe itp.).

5.     Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych.

6.    W przypadku przetwarzania przez nas danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony cel, posiadają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa, zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

7.   Jeżeli przetwarzanie danych obywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do jej cofnięcia
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie ww. zgody przed jej cofnięciem.

8.      Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia umowy, a w kolejnym etapie
do jej realizacji.

9.      W oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

10.   Przysługuje Państwu skarga do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11.   Wszelkie wnioski oraz zapytania dotyczące ochrony danych osobowych prosimy kierować na adres mailowy: rodo@pbsg.pl

 

Ponadto informujemy, iż w trakcie szkolenia będą wykonywane zdjęcia oraz filmy w celu udokumentowania wydarzenia. Celem wykonywania zdjęć i filmów nie będzie rejestracja wizerunków poszczególnych uczestników szkolenia.
W  związku z powyższym, zgodnie z art. 81 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych uzyskanie zgody osoby widocznej na zdjęciu na rozpowszechnianie jej wizerunku nie jest konieczne. Wybrane materiały mogą zostać opublikowane w mediach społecznościowych Administratora (Facebook, Linkedin) oraz na stronach internetowych www.pbsg.pl lub www.dri-poland.org.