DRI Poland

dri poland 2019 (1)

Szkolenie organizowane przez DRI Poland

Zapraszamy na jedyne w Polsce profesjonalne szkolenie BCM

Warszawa – Poznań – Katowice

Disaster Recovery Institute Poland (DRI)

DRI International jest powstałą w 1988 międzynarodową organizacją non-profit, której celem jest promowanie powszechnie przyjętych standardów w zakresie przeciwdziałania zakłóceniom działalności poprzez edukację,  dzielenie  się dobrymi praktykami  i akredytacje. DRI skupia najlepszych profesjonalistów z całego świata, których celem jest wyznaczanie nowych standardów. DRI realizuje swoją misje poprzez ciągły rozwój profesjonalnej wiedzy z obszaru ciągłości działania oraz certyfikację osób, dzięki czemu DRI wpływa na wzrost wiarygodności  i profesjonalizmu w tym obszarze. DRI jest powszechnie uznawany za organizację ekspercką i bierze udział jako organ doradczy w pracach wielu organizacji na całym świecie, w tym w ONZ czy Komisji Europejskiej.
Celem DRI  Poland  będzie budowanie i szerzenie najlepszych światowych standardów  w  obszarze ciągłości działania poprzez cykle spotkań profesjonalistów, organizację szkoleń i certyfikację. Oferta została tak skonstruowana, aby sprostać wymaganiom sektora prywatnego i publicznego w różnych obszarach, takich jak:

ciągłość działania

zarządzanie kryzysowe

zarządzanie ryzykiem

zarządzanie sytuacją kryzysową

zapewnienie właściwego poziomu odporności

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom zapoznać się z 10 praktykami DRI, które powinien znać każdy profesjonalista zajmujący się obszarem zarządzania ciągłością działania. Zdanie odpowiedniego egzaminu umożliwia aplikowanie o certyfikat DRI, który jest najbardziej rozpoznawalnym i powszechnie uznawanym certyfikatem z obszaru ciągłości działania. Aby uzyskać certyfikat profesjonalista musi się wykazać nie tylko wysoką wiedzą teoretyczną, lecz również odpowiednim doświadczeniem praktycznym. Wykaz poziomów Certyfikacji i wymagania dla każdego z nich można znaleźć tutaj.

Korzyści wynikające z certyfikacji

  • Prestiż - certyfikacja zwiększa prestiż organizacji i jej pracowników. Uzyskanie certyfikatu przez pracowników promuje organizację jako organizację przywiązującą dużą uwagę do długofalowego zarządzania strategicznego i nastawioną na rozwój w kluczowych obszarach.
  • Profesjonalny rozwój - Certyfikacja wspiera ciągły rozwój organizacji, gdyż pracownicy, którzy nabyli certyfikat w obszarze ciągłości działania są motywowani do rozwoju osobistego.
  • Uznawalność - Zdobycie certyfikatu DRI potwierdza posiadanie wiedzy eksperckiej. Pracodawca, klienci i inni pracownicy rozpoznają certyfikację DRI jako potwierdzenie wiedzy i umiejętności, które zostały nabyte w wyniku doświadczenia.
  • Potwierdzenie nabytej wiedzy - Certyfikacja potwierdza wiedzę i doświadczenie niezbędne do skutecznej implementacji rozwiązań BCM w organizacji.
  • Wzrost umiejętności - Certyfikacja umożliwia przeszkolenie zgodnie z powszechnie przyjętymi kryteriami z obszaru ciągłości działania, które zostały rozwinięte i wykorzystane z powodzeniem w wielu organizacjach na świecie
  • Niezależna weryfikacja - Certyfikacja obejmuje rygorystyczny proces egzaminowania, który gwarantuje, że poszczególne osoby są w pełni przeszkolone i posiadają właściwą wiedzę w obszarze ciągłości działania zgodnie z powszechnie przyjętymi i stosowanymi standardami

Organizatorzy szkolenia

73f27e